Kongreye son 39 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Bilimsel Program
KURS KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

10:30-16:00 Kurslar

Adli Biyoloji: Halide Nihal Açıkgöz, Merve Küçükyetim

Biyoinformatik: Atakan Ekiz

Biyologlar İçin Doğada Çalışma Yöntemleri: Hakan Çalışkan

Literatür Tarama, Makale Okuma ve Yazma: F. Şeyma Gökdemir

Gözlem Verilerinin, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile, Uzamsal ve Zamansal Olarak Haritalanması: Aylin Akkaya

10:30 - 18:30 Kayıt
18:30 - 19:00 Açılış
19:00 -19:30

Biyolojiye Emeği Geçenler

: Uzaktan Bağlantı
08:30 - 10:30 Biyokimya Oturumu 
Oturum Başkanları: İrem Karamollaoğlu – Şerife Ayaz Güner
08:30 - 09:00

Bor bileşiklerininkanserde terapötik etkileri
Burcu Erbaykent

09:00 - 09:30

Proteinleri Hedefleyen Nükleik Asit Aptamerlerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaları
Serap Evren

09:30 - 09:50

Güncel Proteomik Uygulamalar
Servet Özcan

09:50 - 10:10

Katalitik Peptitlerin Derin Yönlendirilmiş Evrimi
Deniz Yücesoy

10:10 - 10:30

Tartışma / Soru / Cevap

10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 13:00 Mikrobiyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Alev Haliki Uztan – Semra İlhan
11:00 - 11:20

Probiyotikler ve Konak Etkileşimi
Güven Özdemir

11:20 - 11:40

Arkealar: Ekstremofil Yaşam Biyolojisi
Ahmet Çabuk

11:40 - 12:00

Bakteri – Virüs: Yeni Gelişmeler
Hikmet Geçkil

12:00 - 12:20

Mikroorganizmaların Savunma Mekanizmaları
Serhat Sirekbasan

12:20 - 12:40

Next Microbiome
Uydu Sempozyumu:
Yeni nesil probiyotikler ve insan sağlığındaki yeri
Ali Rıza Akın

12:20 - 13:00

Tartışma/Soru/Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Yaban Hayatı ve Su Biyolojisi Oturumu
Oturum Başkanı: Erdoğan Çiçek
14:00 - 14:20

Orman genetiği ve yangın ekolojisi
Murat Alan

14:20 - 14:40

Mezopotamya'da bir cengaver: Fırat Yumuşak Kabuklu Kaplumbağası, Rafetus euphraticus
Ertan Taşkavak

14:40 - 15:00

İklim değişikliğinin deniz yaşamı üzerine etkileri
Mustafa Sözen

15:00 - 15:20

İklim değişikliğinin karasal ekosistem üzerine etkileri
Ahmet Karataş

15:20 - 15:40

Nesli tehlike altında olan türlerin koruma programları
Cem Orkun Kıraç

15:40 - 16:00

Tartışma/Soru/Cevap

15:45 - 16:00 Coffee Break
16:30 - 18:30 Moleküler Biyoloji – Genetik - Biyoinformatik Oturumu
Oturum Başkanları: Anne Frary – Bünyamin Akgül
16:30 - 17:00

Prometheus
Mehmet Öztürk

17:00 - 17:30

Kanserde İlaç Direncinin Moleküler Mekanizmaları
Yusuf Baran

17:30 - 17:50

CAR-T Hücre Terapisi ve Akciğer Kanserine Karşı Kullanım Yaklaşımları
Yasin Kaymaz

17:50 - 18:10

Filogenetik Analizlerin Kanser Sürecinin Anlaşılmasındaki Rolü
Ayşe Banu Demir

18:10 - 18:30 Tartışma/Soru/Cevap
: Uzaktan Bağlantı
11:00-12:00 1. Oturum 
 

Biyolojide Veri Bilimi ve Analizi: Biyoistatistik ve Biyoinformatik
Atakan Ekiz

 

Bitkilerde Genom Düzenleme
Anne Frary

 

Bitkilerde Stres Fizylojisi ve Uyum Mekanizmaları
Filiz Vardar

 

Tek-Hücre Sekanslama Stratejileri
Ceyhun Kayıhan

14:00-15:00 2. Oturum 
 

Kozmetik ve Biyosidal Sektöründe Biyologların Önemi
Güven Özdemir

 

Tıbbi Cihaz ve İlaç Sektöründe Biyologların Önemi
Hıdır Güneri

 

Sert Doku Mühendisliği Yapılar
Deniz Tanıl Yücesoy

 

Bakteriyofaj Araştırma Teknikleri ve Faj Terapi
İbrahim Kılıç

: Uzaktan Bağlantı
16:30 - 18:30 Sözlü Bildiriler 1. Oturum
   
   
   
   
: Uzaktan Bağlantı
08:30 - 10:30 İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi Oturumu
Oturum Başkanları: Handan Kayhan – Atakan Ekiz
08:30 - 09:00

Nanoparçacıklar ile kanser hedefleme
Ufuk Gündüz

09:00 - 09:30

İmmunolojinin temellerinden kanser immun tedavisine bakış
Safiye Aktaş

09:30 - 09:50

Kanserde Makrofajlar
Duygu Sağ

09:50 - 10:10

İmmünoterapide yeni hedefler
Emre Dayanç

10:10 - 10:30

Tartışma / Soru / Cevap

10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 13:00 Adli Biyoloji Oturumu
Oturum Başkanı: Halide Nihal Açıkgöz
11:00 - 11:15

Adli Toksikolojide yeni teknolojiler
Hülya Karadeniz

11:15 - 11:30

Adli Biyolojide yeni teknolojiler
Hülya Yükseloğlu

11:30 - 11:45

Atık sularda uyuşturucu madde tespiti
Nebile Dağlıoğlu  

11:45 - 12:00

Mürekkep yaş tayini
Dilek Salkım İşlek

12:00 - 12:15

İşyerinde uyuşturucu madde tespiti
Serap Annette Akgür

12:45 - 13:00

Tartışma/Soru/Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Morfoloji - Fizyoloji Oturumu
Oturum Başkanı: Filiz Vardar
14:00 - 14:20

Böcek Toplumları: Morfolojik, Anatomik ve Sosyolojik Karşılaştırma
Yavuz Turan

14:20 - 14:40

Bitkilerde stresi azaltmak? Humik asit gerçeği
Şener Akıncı

14:40 - 15:00

Anadolu fosil yırtıcı taksonlarının sistematiği ve morfolojik çeşitliliği
Serdar Mayda

15:00 - 15:20

Bitkilerde reaktif karbonil türleri metabolizması ve sinyal iletim yolakları
İsmail Türkan

15:20 - 16:00

Tartışma/Soru/Cevap

15:45 - 16:00 Ara
16:30 - 18:30 Eğitim ve Mesleki Sorunlar Oturumu
Oturum Başkanları: İhsan Soytemiz
16:30 - 16:50

Biyoloji Lisans Eğitim Sorunları

16:50 - 17:10

Mesleki Sorunlar - Kamu

17:10 - 17:30

Mesleki Sorunlar – Özel Sektör

17:30 - 18:30 Tartışma/Soru/Cevap
: Uzaktan Bağlantı
11:00-12:00 3. Oturum 
 

Gıda ve Yem Üretiminde Biyologların Önemi
Can Kayalar

 

Bilimsel Proje Yönetimi
İrem Karamollaoğlu

 

İyisi ile Kötüsü ile GDO lar
Sertaç Önde

 

Hayvan Davranış Biyolojisi ve Böcekler
Yavuz Turan

14:00-15:00 4. Oturum 
 

Hücrelerin Dili, Membran Yapılar ve Hücrelerde Haberleşme: Sinyal İletim Sistemi
Güneş Özhan

 

Kök Hücre Üretimi, GMP ve Klinik Uygulamalar
Mustafa Burak Acar

 

Birbirini Tanıyan Moleküller: DNA / RNA / Enzim / Protein ve Hormon İlişkisi
Şerife Ayaz Güner

 

Biyoteknolojide Tersine Translasyonel Ar-Ge ve Zulümsüz Ürünlere Katkısı
Pelin Kılıç

: Uzaktan Bağlantı
16:30 - 18:30 Sözlü Bildiriler 2. Oturum
   
   
   
   
: Uzaktan Bağlantı
08:30 - 10:30 Beslenme Biyolojisi – Tarım - Aromatik Bitkiler Oturumu
Oturum Başkanı: İsmail Türkan
08:30 - 08:50

Arı feromonları ve arılarda iletişim ağı
Rahşan İvgin Tunca

08:50 - 09:10

Hayvan beslenmesinde probiyotiklerin önemi
İhsan Soytemiz

09:10 - 09:30

Tıbbi aromatik bitkiler ve kozmetik biyoteknolojiler
Kürşat İncik

09:30 - 09:50

Mikrobiyal gübre ve tarım hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi
Selin Sarıçayır

09:50 - 10:10

Fonksiyonel gıdalar ve ekstraksiyon
Can Kayalar

10:10 - 10:30

Tartışma / Soru / Cevap

10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 13:00 Histoloji/Embriyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Celal Kaloğlu  - Hıdır Güneri
11:00 - 11:20

İleri Hücre Görüntüleme Teknikleri
Aylin Yaba Uçar

11:20 - 11:40

Fertilizasyon ve Embriyonik Gelişim: Bitkiler
Filiz Vardar

11:40 - 12:00

Fertilizasyon ve Embriyonik Gelişim: Hayvanlar
Ferhat Cengiz

12:00 - 12:20

İklim Değişikliğinin Embriyonik Gelişim Üzerine Etkisi
Necati Fındıklı

12:20 - 12:40

IVF Uygulamaları ve Cryoprezervasyon
Enver Kerem Dirican

12:40 - 13:00

Tartışma/Soru/Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Biyoteknoloji ve Biyogirişimcilik Oturumu
Oturum Başkanları: Güven Özdemir – Ahmet Çabuk
14:00 - 14:20

Teknopark mevzuatı ve Girişimcilik
Metin Tanoğlu

14:20 - 14:40

Mikroorganizma üretimi ve ülkemizin güncel durumu
Halil Bıyık

14:40 - 15:00

Hücre kültürü teknolojisi ve biyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi
Ayşe Nalbantsoy

15:00 - 15:20

Venom ve Antiserum üretimi
Figen Çalışkan

15:20 - 15:40

Anadolu Propolisi: Klinik Çalışmalar
Aslı Elif Tanuğur Samancı

15:40 - 16:00

Tartışma/Soru/Cevap

15:45 - 16:00 Ara
16:30 - 18:30 Sistematik – Evrim - PaleoBiyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Ali Demirsoy - Atilla Kaya
16:30 - 17:00

Jeolojik zamanlar boyunca canlılar ve yeryüzüne dağılımları
Celal Şengör

17:00 - 17:30

Evrim
Ali Demirsoy

18:30 - 19:00 Ödül Törenleri ve Kapanış
: Uzaktan Bağlantı
11:00-12:00 5. Oturum 
 

Adli Entomolojide İnceleme Yöntemleri
Halide Nihal Açıkgöz

 

Deniz Biyolojisi İnceleme Yöntemleri
Cem Orkun Kıraç

 

İmmün Sistem Hücre,Doku ve Organları: En Basitten En Karmaşığa Doğru
Handan Kayhan

 

Biyogirişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği
Cenk Sesal

14:00-15:00 6. Oturum 
 

Arılar ve arı ürünleri
Aslı Elif Tanuğur Samancı

 

Yaban Hayatı İnceleme Yöntemleri
Murat Alan

 

Lejyoner Salgınlarının Önlenmesinde Yasal Yükümlülükler
Ayşın Çotuk

 

Yeşil Sentez – Süperkritik Ekstraksiyon
Kürşat İncik

: Uzaktan Bağlantı
16:30 - 18:30 Sözlü Bildiriler 3. Oturum
   
   
   
   
: Uzaktan Bağlantı