Kongreye son -369 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Bilimsel Program
09:30-16:00 Kurslar

Adli Biyoloji: Halide Nihal Açıkgöz, Merve Küçükyetim

📍 İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü K-202 No'lu Derslik

Biyoinformatik: Atakan Ekiz

📍 İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü G-205 No'lu Derslik

Biyologlar İçin Doğada Çalışma Yöntemleri: Hakan Çalışkan

📍 İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü K-207 No'lu Derslik

Bilimsel Makale Yazımı ve Yayımlanması: F. Şeyma Gökdemir-Özlem Darcansoy İşeri

📍 İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü G-210 No'lu Derslik

10:30 - 18:30 Kayıt
18:30 - 19:00 Açılış
19:00 -19:30

Biyolojiye Emeği Geçenler

: Uzaktan Bağlantı

BİLDİRİ SUNUM DETAYLARI

09:00 - 10:00 Biyokimya Oturumu 
Oturum Başkanları: İrem Karamollaoğlu – Şerife Ayaz Güner
09:00 - 09.30

Bor bileşiklerininkanserde terapötik etkileri
Burcu Erbaykent

09:30 - 10:00

Proteinleri Hedefleyen Nükleik Asit Aptamerlerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaları
Serap Evren

10:00 - 10:20

Güncel Proteomik Uygulamalar
Servet Özcan

10:20 - 10:40

Katalitik Peptitlerin Derin Yönlendirilmiş Evrimi
Deniz Yücesoy

10:40 - 11:00

Tartışma / Soru / Cevap

11:00 - 11.30 Ara
11:30 - 13:00 Mikrobiyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Alev Haliki Uztan – Semra İlhan
11:30 - 11:50

Probiyotikler ve Konak Etkileşimi
Güven Özdemir

11:50 - 12:10

Arkealar: Ekstremofil Yaşam Biyolojisi
Ahmet Çabuk

12:10 - 12:30

Bakteri – Virüs: Yeni Gelişmeler
Hikmet Geçkil

12:30 - 12:50

Mikroorganizmaların Savunma Mekanizmaları
Serhat Sirekbasan

12:50 - 13:00

Tartışma/Soru/Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Yaban Hayatı ve Su Biyolojisi Oturumu
Oturum Başkanı: Erdoğan Çiçek
14:00 - 14:20

Kum köpek balığını gerçekten koruyabiliyor muyuz yoksa beyhude bir uğraş mı çabalarımız?
Halit Filiz

14:20 - 14:40

Mezopotamya'da bir cengaver: Fırat Yumuşak Kabuklu Kaplumbağası, Rafetus euphraticus
Ertan Taşkavak

14:40 - 15:00

İklim değişikliğinin deniz yaşamı üzerine etkileri
Mustafa Sözen

15:00 - 15:20

İklim değişikliğinin karasal ekosistem üzerine etkileri
Ahmet Karataş

15:20 - 15:40

Nesli tehlike altında olan türlerin koruma programları
Cem Orkun Kıraç

15:40 - 16:00

Tartışma/Soru/Cevap

15:45 - 16:00 Coffee Break
16:30 - 18:30 Moleküler Biyoloji – Genetik - Biyoinformatik Oturumu
Oturum Başkanları: Anne Frary – Bünyamin Akgül
16:30 - 17:00

Prometheus
Mehmet Öztürk

17:00 - 17:30

Nanoparçacıklar ile kanser hedefleme
Ufuk Gündüz

17:30 - 17:50

CAR-T Hücre Terapisi ve Akciğer Kanserine Karşı Kullanım Yaklaşımları
Yasin Kaymaz

17:50 - 18:10

Filogenetik Analizlerin Kanser Sürecinin Anlaşılmasındaki Rolü
Ayşe Banu Demir

18:10 - 18:30 Tartışma/Soru/Cevap
: Uzaktan Bağlantı
11:30-12:30 1. Oturum 
 

Biyolojide Veri Bilimi ve Analizi: Biyoistatistik ve Biyoinformatik
Atakan Ekiz

 

Bitkilerde Genom Düzenleme
Anne Frary

 

Bitkilerde Stres Fizylojisi ve Uyum Mekanizmaları
Filiz Vardar

 

Tek-Hücre Sekanslama Stratejileri
Ceyhun Kayıhan

14:00-15:00 2. Oturum 
 

Kozmetik ve Biyosidal Sektöründe Biyologların Önemi
Güven Özdemir

 

Şişedeki Şifa: COVID-19'a karşı virüs benzeri parçacık aşı teknolojisinin geliştirilmesi
İhsan Gürsel

 

Sert Doku Mühendisliği Yapılar
Deniz Tanıl Yücesoy

 

Bakteriyofaj Araştırma Teknikleri ve Faj Terapi
İbrahim Kılıç

: Uzaktan Bağlantı

BİLDİRİ SUNUM DETAYLARI

09:00 - 11:00 İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi Oturumu
Oturum Başkanları: Handan Kayhan – Atakan Ekiz
09:00 - 09:30

Hücre kaderini düzenleyen kodlamayan RNA’lar
Bünyamin Akgül

09:30 - 10:00

İmmunolojinin temellerinden kanser immun tedavisine bakış
Safiye Aktaş

10:00 - 10:20

Kanserde Makrofajlar
Duygu Sağ

10:20 - 10:50

İmmünoterapide yeni hedefler
Emre Dayanç

10:50 - 11:00

Tartışma / Soru / Cevap

11:00 - 11:30 Ara
11:30 - 13:00 Adli Biyoloji Oturumu
Oturum Başkanı: Halide Nihal Açıkgöz
11:30 - 11:45

Adli Toksikolojide yeni teknolojiler
Hülya Karadeniz

11:45 - 12:00

Adli Biyolojide yeni teknolojiler
Hülya Yükseloğlu

12:00 - 12:15

Atık sularda uyuşturucu madde tespiti
Nebile Dağlıoğlu  

12:15 - 12:30

Mürekkep yaş tayini
Dilek Salkım İşlek

12:30 - 12:45

İşyerinde uyuşturucu madde tespiti
Serap Annette Akgür

12:45 - 13:00

Tartışma/Soru/Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Morfoloji - Fizyoloji Oturumu
Oturum Başkanı: Filiz Vardar
14:00 - 14:20

Böcek Toplumları: Morfolojik, Anatomik ve Sosyolojik Karşılaştırma
Yavuz Turan

14:20 - 14:40

Bitkilerde stresi azaltmak? Humik asit gerçeği
Şener Akıncı

14:40 - 15:00

Anadolu fosil yırtıcı taksonlarının sistematiği ve morfolojik çeşitliliği
Serdar Mayda

15:00 - 15:20

Bitkilerde reaktif karbonil türleri metabolizması ve sinyal iletim yolakları
İsmail Türkan

15:20 - 16:00

Tartışma/Soru/Cevap

15:45 - 16:00 Ara
16:30 - 18:30 Eğitim ve Mesleki Sorunlar Oturumu
Oturum Başkanları: İhsan Soytemiz
16:30 - 16:50

Biyoloji Lisans Eğitim Sorunları

16:50 - 17:10

Mesleki Sorunlar - Kamu

17:10 - 17:30

Mesleki Sorunlar – Özel Sektör

17:30 - 18:30 Tartışma/Soru/Cevap
: Uzaktan Bağlantı
11:30-12:30 3. Oturum 
 

Gıda ve Yem Üretiminde Biyologların Önemi
Can Kayacılar

 

Kök Hücre Üretimi, GMP ve Klinik Uygulamalar
Mustafa Burak Acar

 

ISO 9001:2015 KYS Bilgilendirme Eğitimi
Nadide Koç

 

Hayvan Davranış Biyolojisi ve Böcekler
Yavuz Turan

14:00-15:00 4. Oturum 
 

Hücrelerin Dili, Membran Yapılar ve Hücrelerde Haberleşme: Sinyal İletim Sistemi
Güneş Özhan

 

Bilimsel Proje Yönetimi
İrem Karamollaoğlu

 

Birbirini Tanıyan Moleküller: DNA / RNA / Enzim / Protein ve Hormon İlişkisi
Şerife Ayaz Güner

 

Hayvan Beslenmesinde Probiyotiklerin Önemi
İhsan Soytemiz

: Uzaktan Bağlantı

BİLDİRİ SUNUM DETAYLARI

09:00 - 11:00 Beslenme Biyolojisi – Tarım - Aromatik Bitkiler Oturumu
Oturum Başkanı: İsmail Türkan
09:00 - 09:20

Arı feromonları ve arılarda iletişim ağı
Rahşan İvgin Tunca

09:20 - 09:40

Quantum (Biyoloji) Çağında Sağlık Dünyasının Geleceği
Dr. Cenk Tezcan

09:40 - 10:00

Tıbbi aromatik bitkiler ve kozmetik biyoteknolojiler
Kürşat İncik

10:00 - 10:20

Mikrobiyal gübre ve tarım hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi
Selin Sarıçayır

10:20 - 10:50

Fonksiyonel gıdalar ve ekstraksiyon
Can Kayacılar

10:50 – 11:00

Tartışma / Soru / Cevap

11:00 - 11:30 Ara
11:30 - 13:20 Histoloji/Embriyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Celal Kaloğlu  - Hıdır Güneri
11:30 - 11:50

İleri Hücre Görüntüleme Teknikleri
Aylin Yaba Uçar

11:50 - 12:10

Fertilizasyon ve Embriyonik Gelişim: Bitkiler
Filiz Vardar

12:10 - 12:30

Fertilizasyon ve Embriyonik Gelişim: Hayvanlar
Ferhat Cengiz

12:30 - 12:50

İklim Değişikliğinin Embriyonik Gelişim Üzerine Etkisi
Necati Fındıklı

12:50 - 13:10

IVF Uygulamaları ve Cryoprezervasyon
Enver Kerem Dirican

13:10 - 13:20

Tartışma/Soru/Cevap

13:20 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Biyoteknoloji ve Biyogirişimcilik Oturumu
Oturum Başkanları: Güven Özdemir – Ahmet Çabuk
14:00 - 14:20

Teknopark mevzuatı ve Girişimcilik
Metin Tanoğlu

14:20 - 14:40

Mikroorganizma üretimi ve ülkemizin güncel durumu
Halil Bıyık

14:40 - 15:00

Hücre kültürü teknolojisi ve biyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi
Ayşe Nalbantsoy

15:00 - 15:20

Venom ve Antiserum üretimi
Figen Çalışkan

15:20 - 15:40

Anadolu Propolisi: Klinik Çalışmalar

15:40 - 16:00

Tartışma/Soru/Cevap

15:45 - 16:00 Ara
16:30 - 18:30 Sistematik – Evrim - PaleoBiyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Ali Demirsoy - Atilla Kaya
17:00 - 17:30

Evrim
Ali Demirsoy

17:30 - 18:00

Biyoloji, Matematik ve Bilim
Ali Nesin

18:30 - 19:00 Ödül Törenleri ve Kapanış
: Uzaktan Bağlantı
11:30-12:30 5. Oturum 
 

Adli Entomolojide İnceleme Yöntemleri
Halide Nihal Açıkgöz

 

Deniz Biyolojisi İnceleme Yöntemleri
Cem Orkun Kıraç

 

RNAi
Handan Kayhan

 

Biyogirişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği
Cenk Sesal

14:00-15:00 6. Oturum 
 

Arılar ve arı ürünleri
Aslı Elif Tanuğur Samancı

 

Lejyoner Salgınlarının Önlenmesinde Yasal Yükümlülükler
Ayşın Çotuk

 

Yeşil Sentez – Süperkritik Ekstraksiyon
Kürşat İncik

: Uzaktan Bağlantı