Kongreye son -341 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Sunum Detayları

BİLDİRİ SUNUM ÇİZELGESİ

SUNUM DETAYLARI PUB NO Title Lang A Authors Presenter
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-012 Yayılı Kirletici Kaynaklardan Gelen Azot ve Fosfor Yükünün Giderilmesinde Festuca arundinacea'nın Etkinliğinin Belirlenmesi Aysegul Akpınar, Asuman Cansev Aysegul Akpınar
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-040 bazı serin iklim tahıllarında kadmiyum ağır metal stresinin tohum çimlenme özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması Funda Küyük, Sibel Kerem, Özlem Özbek Funda Küyük
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-055 Probiyotik özelliğine sahip bazı bakterilerin model organizma Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’da biyolojik değişikliklerin belirlenmesi Ogulnazik Ussayeva, Barış Şentürk, Emine Duman Erbaş, Bilal Kutrup Emine Duman Erbaş
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-071 Türkiye popülasyonlarında Quercus ilex L. meyve morfolojisinin çeşitliliğinin belirlenmesi Ece Sevgi, Hatice Yılmaz, Ünal Akkemik, Orhan Sevgi, Osman Yalçın Yılmaz Ece Sevgi
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-072 Liken, yosun, meşe ve servi altı toprak özelliklerinin karşılaştırılması Orhan Sevgi, Serdar Akburak, Osman Yalçın Yılmaz, Ece Sevgi, Hatice Yılmaz Orhan Sevgi
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-084 Çoklu bellek sistemlerinin nöroanatomik temelleri Beril Gürel, Buse Pınar Cankurtaran, Bengi Ünal, Çağrı Temuçin Ünal Beril Gürel
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-096 Hidrojen sülfür (H2S) uygulamalarının kuraklık stresi altında yetiştirilen domatesin (Solanum lycopersicum L.) morfolojik ve biyokimyasal özelikleri üzerine etkisi Merve Yüce, Melek Ekinci, Metin Turan, Güleray Ağar, Murat Aydın, Emre İlhan, Ertan Yıldırım Merve Yüce
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-097 Meyve Sinekleri İle Biyomimetik Mücadele Mehmet Fidan, Arif Ayar, Yusuf Mert Dalgıç, Mustafa Arslan Mehmet Fidan
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-108 Entomopatojenik Serratia marcescens izolatlarının Solanum lycopersicum (Domates)’un büyüme ve gelişmesine olan etkisi Gökay Varış, Ardahan Eski Gökay Varış
13 Temmuz, 11.00 - 13.00, SALON 1: MF  S-123 Bir Yapay Ekosistem Modeli Olarak Böcek, Balık ve Bitki: 3B Hakan Çalışkan Hakan Çalışkan
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-014 Aloe vera’ nın ex vivo UV-C Koruyucu etkisi Işık Didem Karagöz, Başak Simitçioğlu Başak Simitçioğlu
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-031 İnsan inhibitör Fc reseptörü FCGR2B’nin karmaşık varyasyonunun çözümlenmesi Hasret Öztürk Pala, Edward J Hollox Hasret Öztürk Pala
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-034 Endotelyal Hücrelerinde VEGF'in PSMD4 Gen Regülasyonuna Etkisi Mesut Acar, Feray Köçkar Mesut Acar
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-035 TAp73β hepatoselüler karsinomada Wnt/β-katenin sinyal iletim yolağını düzenlemektedir Güneş Özhan, Evin İşcan Evin İşcan
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-049 İnsülin direncini düzenleyici miRNA’ların fonksiyonel analizleri Gökhan Sadi, Aykut Bostancı, Fatma Akar Gökhan Sadi
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-073 Kimyon Tohumundan Elde Edilen Eksozomların Antiproliferatif Etkisi Şerife Gürbüz, Fatma Öztürk Küp, Dilek Bahar, Buket Banu Özkan Şerife Gürbüz
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-075 Paklitaksel direnci ile ilişkili aday genlerin tanımlanması ve paklitaksel dirençli baş ve boyun skuamöz hücreli karsinom hücrelerinde fonksiyonel olarak değerlendirilmesi Hasan Onur Çağlar, Abdülmelik Aytatlı, Ömer Faruk Karataş, Elanur Aydın Karataş Hasan Onur Çağlar
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-090 Karadeniz Alabalığı’nın (Salmo coruhensis) Fry Bireylerinde Mortalite Etmeni Pseudomonas iridis Y-22 Suşunun Tüm Genom Dizilenmesi ve Biyoinformatik Analizleri Rumeysa Kök, Şafak Kalındamar, Salih Kumru Rumeysa Kök
13 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MBG S-098 Noonan Sendromuyla İlişkili Homozigot LZTR1 p.I821T Amino Asit Değişiminin HEK293 Hücrelerinde Hidrojen Peroksit İle Apoptoz Tetiklenmesine Direnç Sağlayıcı Etkisi Ve Mekanizması Soner Karabulut, Gökhan Yıldız Soner Karabulut
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-015 4-tert-oktilfenol-BSA etkileşimlerinin yüzey plazmon rezonans temelli analizi Emir Alper Türkoğlu Emir Alper Türkoğlu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-032 Tirozinaz Enziminin İstiridye Mantarından (Pleurotus ostreatus) Saflaştırılması Kübra Kurt, Özge Özşen Batur, Şükrü Beydemir Kübra Kurt
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-044 Seryum oksit nanoparçacıklarının zebrabalığı embriyolarına etkileri üzerine bir değerlendirme Muhammed Salih Akgül, Murat Özmen Muhammed Salih Akgül
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-054 Çay polisakkaritlerinin in vivo anti-diyabetik etkilerinin streptozotosin ile indüklenmiş diyabetik fareler kullanılarak ortaya konması Soner Aksu, Kübra Akalın, Arzu Taş Ekiz, Ayşe Karadağ, Ebru Pelvan, Kübra Feyza Erol, Cesarettin Alaşalvar Soner Aksu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-066 Lipotoksisite İndüklenmiş HepG2 Hücrelerinde Laktoferrinin Lipit Peroksidasyonu (MDA) Seviyeleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Gülizar Aydoğdu Gülizar Aydoğdu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-074 Agelastica alni (Coleoptera: Chrysomelidae ) larvalarının pupa kuru ağırlığı ve antioksidan enzim aktivitelerine tanen ve Bacillus thuringiensis subsp. israelensis’in etkisi Nurver Altun, Emel Topçu, Leyla Kılcı, Şengül Alpay Karaoğlu, Özlem Faiz Nurver Altun
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :BK S-095 Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. likeninin hava kirliliğine karşı enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan sistemlerle cevabının araştırılması İrem Zafnaki, Handan Açelya Kapkaç İrem Zafnaki
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1 :SEP S-048 Yeni veriler ışığında Anadolu yer altı ekosistemlerinde Linyphiidae (Araneae) familyasına özel bir bakış ile ağ örücü örümcek çeşitliliği Mert Elverici Mert Elverici
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-003 Covid-19 salgınında lejyoner hastalığı riski Ayşın Çotuk Ayşın Çotuk
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-007 Büyük bal mumu güvesi (Galleria mellonalla L.)’nin ve bağırsak mikrobiyotasının plastik biyodegradasyonu ile ilişkisinin incelenmesi Ümmühan Şaş, Pınar Küce Çevik, Yusuf Kurt Ümmühan Şaş
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-018 Palandöken Dağı’ndaki kriyokonit benzeri oluşumların prokaryotik biyoçeşitliliğinin kültürden bağımsız 16S metabarkodlama ile araştırılması Şeyma Aksu, Mehmet Karadayı, Yusuf Gülşahin Şeyma Aksu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-020 Karadeniz Bölgesi Bal arılarının Bağırsak Mikrobiyotasının Belirlenmesi Gözde Büşra Eroğlu Gözde Büşra Eroğlu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-037 Farklı klinik örneklerden izole edilen metisilin dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus suşlarının toksin profilinin araştırılması Mücella Bayırlı Nacaroğlu, Özkan Aslantaş, Burçin Özer Mücella Bayırlı Nacaroğlu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-038 Bir Kedideki Otitis externa Olgusundan İzole Edilen Metisilin ve Çoklu İlaç Dirençli Staphylococcus pseudintermedius Suşunun Moleküler Karakterizasyonu Özkan Aslantaş, Erdem Olgun, Mücella Bayırlı Nacaroğlu, Kaan Büyükaltay Mücella Bayırlı Nacaroğlu
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-041 Prodigiosin pigmentinin oral patojenler Candida albicans ve Streptococcus mutans üzerindeki anti-biyofilm aktivitesi Muhammed Koç, Ardahan Eski Muhammed Koç
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-043 Tanacetum argenteum subsp. argenteum ve marrubium globosum subsp. globosum endemik bitkilerinin metanol ile elde edilen ekstratlarının antibiyofilm aktivitelerinin araştırılması Gizem Kalaycı, Ashabil Aygan Gizem Kalaycı
13 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2:MB S-067 YfhA/K ve CusS/R iki bileşikli sistemlerin E. coli de farklı stres şartlarında rollerinin araştırılması Özge Kaygusuz İzgördü, Cihan Darcan Özge Kaygusuz İzgördü
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-005 Dünyadaki İlk Doğal Mineralli Postbiyotikli İçecek - Kızılay Boost Tuğba Şimşek, Murat İntepe, Ali İhsan Özdemir Tuğba Şimşek
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-009 Mikroplastik ve bakır (Cu) kirliliğinin domateste (Lycopersicum esculentum Mill.) yaprak klorofil ve karotenoid miktarı üzerine etkisi Büşra Çil, Neslihan Karavin Neslihan Karavin
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-010 Kendilenmiş Cin Mısır Hatlarında Yoklama Melezi İle Heterosis ve Hetorobeltiosis Belirlenmesi Erkan Özata, Bilal Uçar Erkan Özata
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-011 Patlamış Mısır Hatlarının Kalite özelliklerinde Melez Azmanlığının (Heterosis ve Hetorobeltiosis) Belirlenmesi Bilal Uçar, Erkan Özata Bilal Uçar
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-021 In vitro tuz stresi uygulanan Liquidambar orientalis bitkisinde tuz stresi etkilerinin karşılaştırmalı kromatografik analizleri Muhammed Mustafa Polat, İbrahim Kıvrak Muhammed Mustafa Polat
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-024 Deniz Yosunu Uygulamalarının Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) bitkisinde bazı mineral ve uçucu yağ içeriğindeki değişimin belirlenmesi ve antimikrobiyal aktivitesi Aysegul Akpınar, Asuman Cansev, Aycan Yiğit Çınar, Elif Tümay Özer Asuman Cansev
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-028 Orosanga japonica (Hemiptera Ricaniidae)'nın Çayda Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Zeynep Bayramoğlu, Yeşim Öztürk Yılmaz, Derya Çavuş, Havva Er, Şafak Cam, İsmail Demir, Seda Biryol, Atilla Polat Zeynep Bayramoğlu
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-033 Sideritis brevidens P.H. Davis (Gülnar çayı)’nın Koruma Altına Alınması ve Etnobotanik Özellikleri İpek Reyhan, Halil Çakan Halil Çakan
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-046 Ligustrum japonicum Thunb. (Oleaceae)’un meyve ve yapraklarının antimikrobiyal etkisi Şule İnci, Sevda Kırbağ Şule İnci
13 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-050 Limon Kabuğu Tozundan Efervesan Tablet Yapımı, Fiziksel, Kimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması Serpil Korkmaz Serpil Korkmaz
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-006 Chelonia mydas’ın Yumurta Kabuğu ve Yuva İçi Ağır Metal Oranının Yavru Başarısı ve Anomalileri Üzerine Etkileri: Sugözü Kumsalları örneği Aysu Kumsal Kargı, Zeynep Alsaç, Muhammed Yılmaz, Onur Candan Aysu Kumsal Kargı
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-022 Gürültülü Dünyada Kaybolan Sesler: Akdeniz’de Su Altı Gürültüsünün Deniz Memelileri Habitatlarıyla Kesişimi Leyla İsrapilova, Aylin Akkaya, Duru Güneş Yalçın, Bedirhan Bartu Tekin, Atakan Dalkılıç, Ceyda Özdemir Leyla İsrapilova
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-023 Sapanca gölü avifaunasının araştırılması Dilek Temur, Ali Uzun, Kadir Yaşar Oran, Merve Kestane Merve Kestane
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-025 Poyrazlar Gölü ornitofaunası Kadir Yaşar Oran, Ali Uzun, Dilek Temur, Merve Kestane Merve Kestane
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-027 Tehlikedeki kelaynak kuşunun (Geronticus eremita) Türkiye’deki durumu Ahmet Kılıç Ahmet Kılıç
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-029 UNESCO kültür mirası listesindeki Hevsel Bahçeleri ‘nin (Diyarbakır) tehlike altındaki su kuşları Mehmet Fidancan, Ahmet Kılıç Mehmet Fidancan
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-030 Marmara Denizi'nde gözlenen yoğun müsilaj oluşumunun mikrozooplanktona etkisi Turgay Durmuş, Neslihan Balkıs Özdelice, Seyfettin Taş, Fatma Bayram Partal Turgay Durmuş
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-051 Türkiyenin İspermeçet Balinalarını Keşfetmek:Dağılımlar, Foto Kimlikleme ve Doğu Akdenizdeki Önemli Habitatlar Duru Güneş Yalçın, Aylin Akkaya, Leyla İsrapilova, Bedirhan Bartu Tekin, Atakan Atalay, Derya Özciğer Şenalp, Ceyda Özdemir Duru Güneş Yalçın
13 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-053 Okyanus Asitlenmesi ve Deniz Suyu Tuzluluk Değişkenlerinin Manila Kum Midyesindeki (Ruditapes philippinarum) Fizyolojik Etkilerinin Araştırılması Narin Sezer Narin Sezer
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-016 R programı ve Bioconductor yazılımının biyolojide kullanımı Ekrem Mücahit Doğdu, Yusuf Kurt Ekrem Mücahit Doğdu
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-017 Şeker pancarında (Beta vulgaris L.) delta-1-pirrolin-5-karboksilat sentazın in silico analizi Seher Yolcu Seher Yolcu
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-059 PKDH1 Gen Varyantlarının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi İle Dağılımı Ve Sınıflandırılması Yüksel Gezgin, Berkay Kırnaz, Afig Berdeli Yüksel Gezgin
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-088 Xenorhabdus bovienii Türlerinde Bakteriyel Sekonder Metabolitlerin Derin Öğrenme Genom Madenciliği Stratejisi ile Belirlenmesi Şafak Kalındamar Şafak Kalındamar
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-103 Biyoinformatik analize dayalı olarak üçlü negatif ve taksen dirençli meme kanserleri ile ilişkili biyobelirteçlerin tanımlanması Hasan Onur Çağlar Hasan Onur Çağlar
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-104 Bazı Böcek Türlerinde Olası Fukoziltransferazların Biyoinformatik Belirlenmesi Ve Karakterizasyonu Sadiye Oylum, Savaş İzzetoğlu, Gamze Turgay İzzetoğlu Sadiye Oylum
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-114 Makine Öğrenmesi Özellik Seçimi (ANOVA-Boruta) ve Sınıflandırma Yaklaşımlarıyla Pan-Kanserde Potansiyel MikroRNA Biyobelirteçlerinin Belirlenmesi Melike Kılıç, Elif Kozan, Savaş İzzetoğlu Melike Kılıç
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:Bİ S-115 İnsanda sepsis oluşumunda alternatif uçbirleştirme ve transpozon ifadelerinin karakterizasyonu Cihangir Yandım Cihangir Yandım
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-058 Farklı Bacillus sp. suşlarının arı hastalıkları ve zararlıları üzerine etkilerinin belirlenmesi Mehtap Usta Mehtap Usta
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-060 Çiğ sütteki enterokokların antibiyotik dirençliliği ve bazı virülans özellikleri Ebru Şebnem Yılmaz, Özkan Aslantaş, Deniz Mürşitoğlu Ebru Şebnem Yılmaz
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-080 Domates üretim alanlarından Clavibacter michiganensis subsp. michiganenesis izolasyonu ve tanımlanması Duygu Bekircan Eski, Cihan Darcan Duygu Bekircan Eski
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-081 Escherichia coli W3110'un farklı porin mutantlarında kadmiyum kaynaklı biyomoleküler değişikliklerin kızılötesi spektroskopi ile değerlendirilmesi Gülçin Çetin Kılıçaslan, Cihan Darcan Gülçin Çetin Kılıçaslan
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-086 Mersin ili kıyı sularından izole edilen bakterilerin biyosürfaktan üretim potansiyellerinin değerlendirilmesi ve etkin suşların moleküler karakterizasyonu Ebru Uyar, Hatice Yüsra Nahya Hatice Yüsra Nahya
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-099 Çoklu dirençli Pseudomonas aeruginosa’lara karşı Piperasilin-Tazobaktam ve pf1,pf4 fajlarının sinerjisitik etkilerinin araştırılması Nawal Al Aazı, Enes Furkan Boyraz, Uğur Vural, Zeynep Çelik, Yasemin Zer, İbrahim Halil Kılıç Enes Furkan Boyraz
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-101 Çoklu ilaç direncine sahip olan Pseudomonas aeruginosa suşlarından bakteriyofaj indüklenmesi Nawal Al Aazı, Uğur Vural, Zeynep Çelik, Enes Furkan Boyraz, Yasemin Zer, İbrahim Halil Kılıç Uğur Vural
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-121 Probiyotik Bakterilerle Beslenmiş Ve Beslenmemiş Bal Arılarının Bağırsak Mikrobiyota Bolluğunun QPCR İle İncelenmesi Güven Özdemir, Yaren Sinekçi, Emre Afşaroğlu, Selin Sarıçayır, Büşra Kabak, İhsan Soytemiz Güven Özdemir
14 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:MB S-124 Antep Fıstığı Hull Ekstraktının Probiyotik bakterilerin Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Büşra Kabak, Onur Öztürk, Güven Özdemir Büşra Kabak
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-008 Akciğer Zorlu Vital Kapasitesinin Mobil Alt Yapılar ile Hesaplanarak Ses Öznitelik Vektörleri ve Yapay Sinir Ağları Yardımı ile Nefes, Fonasyon ve Öksürük Sesinden Tespit edilmesi Oğuzhan Aydemir, Gökhan Aydemir, Sude Cansu Turgut Oğuzhan Aydemir
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-004 Demir ve krom maden işleme atıklarında fungal biyokütle gelişim parametrelerinin araştırılması Yağmur Aydoğdu, Özge Türk, Özlem Barış, Özlem Gülmez Yağmur Aydoğdu
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-013 Yüksek düzeyde flavonoid üretimi için maya metabolizma mühendisliği Musa Tartik, Yun Chen Musa Tartik
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-019 Deniz müsilajı kullanılarak mikrobiyal yakıt hücrelerinde elektrik üretimi Burak Aliosman Kılınç, Tunç Çatal Burak Aliosman Kılınç
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-026 Nöral Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Doku İskelelerinin Üretimi Tuğçe Ergün, Dilruba Baykara, Sümeyye Cesur, Cem Bülent Üstündağ, Barbaros Nalbantoğlu Tuğçe Ergün
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-039 Horseshoe Adası’ndaki Antarktik tip kriyokonitlerden soğuk aktif proteaz üretici mikroorganizmaların izolasyonu Mehmet Karadayı, Şeyma Aksu, Sümeyra Gürkök, Gökçe Karadayı, Yusuf Gülşahin, Medine Güllüce Şeyma Aksu
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-045 Resveratrolden regioselektif hidroksilasyon yoluyla piceatannol üreten toprak bakterilerinin izolasyonu ve karakterizasyonu Taha Yasin Koç, Medine Güllüce, Mehmet Karadayı, Bilal Yılmaz Taha Yasin Koç
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 1:BB S-082 Akciğer kanserinin ayırıcı tanısı için Napsin A ve p40 monoklonal antikorlarının geliştirilmesi ve klinik validasyonu Bahriye Karakaş Köse, Özden Öz, Aslı Babayakalı, Aybike Erdoğan, Sıla Kahyaoğlu, Erhan Bal, Umut Ekin, Fatma Tokat, Ümit İnce, Mehmet Öztürk Bahriye Karakaş Köse
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: Bİ S-119 Meme Kanserinde Aktin ve Mikrotübül Genlerinin Sialiltransferaz Gen Ailesi ile İlişkisinin Biyoinformatik Yöntemlerle Belirlenmesi Nurten Ezgi Doğudan, Seyit Metin Köroğlu, Savaş İzzetoğlu Nurten Ezgi Doğudan
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: Bİ S-120 Evrimsel Korunma ile Çelişen İnsanda Hastalıkla İlişkili Varyantların Tespit Edilmesi Erdem Türk, Barış Ethem Süzek Erdem Türk
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: Bİ S-122 Derin Öğrenmeyi Kullanarak Beyin Tümörünün Görüntü Tabanlı Segmentasyonu Duygu Işık, Savaş İzzetoğlu Duygu Işık
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: MBG S-111 Akciğer ve meme kanserinde incir sütü plazmasının antikanser etkinliğinin araştırılması Lara Ünlen, Bekir Can Altındişoğulları, Sevda Demir, Fikrettin Şahin Lara Ünlen
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: MBG S-112 Glifosat Herbisitine Maruz Kalan Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisine Uygulanan Triakontanolün Antioksidan Sistemde Meydana Getirdiği Değişimlerin Belirlenmesi İhsan Koçak, İlknur Çolak, Gökçe Karadayı İlknur Çolak
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: MBG S-117 Mimoza bitki ekstraktının antitümoral ve antiviral etkinliğinin araştırılması Edanur Canbaz, Sevda Demir, Bekir Can Altındişoğulları, Fikrettin Şahin Edanur Canbaz
14 Temmuz,14.00-16.00 ,SALON 2: MBG S-127 Doksorubisine Dirençli Meme Kanseri Hücre Hatlarında Doza Bağlı DNA Kopya Sayısı Analizi İrem Sinem Acınan, Hasan Hüseyin Kazan, Başak Kandemir, Ceyhan Pırıl Karahan, Gülsüm Kayhan, Özlem Darcansoy İşeri Özlem Darcansoy İşeri
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-076 Biyojenik çinko nanopartikülünün farklı buğday türlerinde çimlenme ve büyüme karakterleri üzerine etkisinin incelenmesi Yüksel Duraklı, Elif Yüzbaşıoğlu, Eda Dalyan, Namık Akçay, Gökhan Algün Yüksel Duraklı
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-078 Bitkisel Kaynaklı Biyoaktif Bileşenlerin Kanser Üzerine Etkileri Fatma Cebeci, Demet Şaylan Fatma Cebeci
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-092 Farklı Soldurma Sürelerinin Çay Yapraklarının Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi Ahmet Gökkaya, Şule Güzel İzmirli Ahmet Gökkaya
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-105 Lokal Metarhizium flavoviride (Hypocreales: Clavicipitaceae) ve Serratia marcescens (Enterobacterales: Yersiniaceae) izolatlarının Batı çiçek tripsi üzerindeki sinerjistik etkisinin araştırılması Muhammed Koç, Duygu Bekircan Eski, Gökay Varış, Mustafa Güllü, İsmail Demir, Ardahan Eski Ardahan Eski
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-107 Gümüş Nanopartiküllerin Pimpinella anisum L. Süspansiyon Kallus Kültürlerinde Antioksidant Etkilerinin Belirlenmesi Esma Ulusoy, Ayşenur Bozkurt, Filiz Vardar, Semiha Erişen Esma Ulusoy
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-109 Model bitki Arabidopsis thaliana’da tuz ön uygulaması ile bor tolerans kazanımının fizyo-biyokimyasal ve transkriptom cevaplar ile ortaya konulması Ceyhun Kayıhan, Efe Dallı, Şeküre Çulha Erdal, Nuran Çiçek, Yasemin Ekmekçi Ceyhun Kayıhan
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-110 Bor toksisitesi altında nla mutant Arabidopsis thaliana bitkisinde fizyolojik ve biyokimyasal analizler Ceyhun Kayıhan, Emre Aksoy, Doğa Selin Kayıhan, Ümit Barış Kutman, Halis Batuhan Ünal, Oğuzhan Yaprak, Neslihan Yaşar Doğa Selin Kayıhan
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-116 Composition of the Essential Oil of Salvia montbretii Benth. from Turkey Fatma Şeker, Gülsüm Yıldız, Vagif Atamov, Mine Kurtoğlu Fatma Şeker
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-125 Mısır (Zea mays L.) bitkisinde tuz stresi toleransı ve Serendipita indica mikorizal fungusu ilişkisi Tuğba Öztekin, Melisa Ayışığı, Lale Yıldız Aktaş Tuğba Öztekin
14 Temmuz, 16.30 - 18.30, SALON 1: GAB  S-128 Tetrasiklinin Aspir Bitkisi Üzerindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri Gülşah Çalık Koç, Buse Ceyda Öncel, Zeynep Arslan, Özlem Darcansoy İşeri, Füsun Eyidoğan Buse Ceyda Öncel
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-056 Marmara Denizi’nde Gözlenen Yoğun Müsilaj Oluşumu Sonrasında Mesozooplanktonun Durumu ve Çevresel Parametrelerle İlişkisi Melisa Bozkurt, Benin Toklu Alıçlı Melisa Bozkurt
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-062 Ergan dağı alpin bozkır komünitelerinde polinatör arı (Insecta: Hymenoptera) biyoçeşitliliği Muhammet Onur Kıymaz, Mert Elverici, Kader Kuş, Tuğçe Varol, Halil İbrahim Türkoğlu, Engin Kılıç, Evrim Karaçetin, Abdullah Hasbenli, Ali Kandemir Muhammet Onur Kıymaz
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-063 Yüksek çözünürlüklü GPS verilerinin kuşların uçuş performansı ve davranışının anlaşılmasında önemi Göksel Keskin, Pedro Lacerda, Mate Nagy Göksel Keskin
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-064 Kumsal Sıcaklığının İribaşlı Kaplumbağa (Caretta caretta) Yuvalarına Etkileri Onur Candan Onur Candan
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-065 Samsun ve Bursa İllerinden Örneklenen Ova kurbağasının (Pelophylax ridibundus) Gastrointestinal Sistemindeki Mikroplastiklerin Karakterizasyonu Hale Tatlı, Abdullah Altunışık, Kenan Gedik Hale Tatlı
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-089 Marmara Denizi’nin Derin Deşarj Yapılan Sedimanlarında Bulunan Dinoflagellat Kistleri Aleyna Nur Öksüzoğlu, Turgay Durmuş, Neslihan Balkıs Özdelice Aleyna Nur Öksüzoğlu
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-093 İç Su Ekosistemlerinde Yetiştiricilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkisinin Sediment Odaklı İzlenmesi; Torul Baraj Gölü Örneği Koray Özşeker, Bilal Onmaz Bilal Onmaz
14 Temmuz,16.30-18.30, SALON 2:YH-DB S-102 Biyoçeşitlilik, madencilik ve turizm Özlem Küçük Özlem Küçük
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:HE S-085 Ratlarda septohippokampal sistem ve bellek performansı Aysu Balcı, Polen Su Mutlu, Aybüke Akyel, Bengi Ünal, Temuçin Çağrı Ünal Aysu Balcı
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-042 Rana dalmatina ve Rana macrocnemis kurbağa türlerindeki antimikrobiyal peptitlerin karşılaştırılmalı olarak araştırılması Ebru Tanrıverdi O, Dinçer Ayaz Ebru Tanrıverdi O
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-057 Tricholoma fracticum (Britzelm.) Kreisel’in Ekstresinin Hep3B Hücrelerine Karşı Sitotoksik Etkisi Şule İnci, Işık Didem Karagöz, Sevda Kırbağ Şule İnci
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-061 Üçlü Negatif Meme Kanserinde (ÜNMK) ING1 Geninin DNA Metilasyon Profilinin Belirlenmesi Işık Didem Karagöz, Alaa Anwer Ezzat Işık Didem Karagöz
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-068 Akciğer kanseri hücrelerinde seramidaz inhibisyonu nedenli intrasellüler lipid profil değişikliklerinin lipidomiks analizi Hüseyin İzgördü, Canan Vejselova Sezer, Gökhan Kuş, Hatice Mehtap Kutlu Hüseyin İzgördü
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-077 Glioblastoma Tedavisinde İtrakonozolün Bir Adjuvan Olarak Yeniden Konumlandırılması Demet Şaylan, Dusan Milanovic, George Donald Jones Demet Şaylan
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-118 Zoledronik Asit Dirençli MCF-7 Hücrelerinde Direnç Mekanizmalarının İncelenmesi Öykü Irmak Dikkatli, Yunus Emre Cavlak, Sueda Atılkan, Yaprak Dönmez Çakıl, Erkan Yurtcu, Özlem Darcansoy İşeri Yunus Emre Cavlak
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 1:İKB S-126 Triterpen saponin türü bileşiklerin antioksidan kapasitesi, sitotoksik, genotoksik ve anti-anjiyogenik etkinlikleri Meryem Sıla Durmaz, Didem Aksu, Rabia Nur Ün, Tamer Karayıldırım, Göksel Göktaş, Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu Meryem Sıla Durmaz
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:BB S-052 Erwinia amylovora’nın Harpin Proteinin Triticum aestivum L. bitkisi üzerindeki etkilerinin araştırılması Ali Osman Beldüz, Merve Bektaş, Halil İbrahim Güler, Aykut Sağlam, Fulya Ay Şal Ali Osman Beldüz
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:BB S-070 Yeşil sentez yöntemiyle esansiyel yağlardan gümüş nanopartikül sentezlenmesi ve yara iyileştirme özelliğinin araştırılması Bekir Can Altındişoğulları, Sevda Demir, Fikrettin Şahin Bekir Can Altındişoğulları
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:BB S-094 Tümör Alım Operasyonu Sonrası Lokal Anti-Kanser İlaç Salımına Uygun Polimer Hücre Taşıyıcı Geliştirilmesi Ali Deniz Dalgıç Ali Deniz Dalgıç
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:BB S-106 Stachys Cinsi Setifolia ve Stachys Seksiyonlarında Yer Alan Türlerin trnL-F Bölgesi Kullanılarak Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi Zehra Altındaş, Özlem Çetin, Özal Güner, Ekrem Akçiçek Zehra Altındaş
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:BB S-113 Metilen mavisinin Penicillium sp. kullanılarak biyolojik olarak sudan uzaklaştırılmasının optimizasyonu: sentetik boya içeren atık suların biyoremediasyonu için potansiyel bir strateji Selin Doğan, Taha Yasin Koç, Yusuf Gülşahin, Mehmet Karadayı, Gökçe Karadayı, Medine Güllüce Taha Yasin Koç
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:EMS S-079 Biyologlar Eşliğinde Rengarenk Kelebekler İçinde Doğa Eğitimi Güler Uluçamlıbel, Duygu Taştan, Turgut Tuş, Pınar Temel, Yağmur Bütün, Nimet Yurtsever, Yasin Selvi Güler Uluçamlıbel
15 Temmuz,11.00-13.00 ,SALON 2:EMS S-083 Yeşil keşifler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi botanik bahçesi atölyeleriyle doğa sevgisini, biyoçeşitlilik korumasını ve istihdamı bir arada sağlamak Pınar Aksoy, Sibel Çukadar, Ebru Bozlar, Şeyda Yılmaz, Betül Çete, Banu Gökçek Pınar Aksoy
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON 1:SEP S-001 Deprem sıklığında görülen artış, küresel evrimin sonucu olabilir mi ? Yavuz Çotuk Yavuz Çotuk
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON 1:SEP S-036 Erodium sibthorpianum Boiss. subsp. sibthorpianum’un Tozlaşma Dinamiği Dilek Oskay, Özer Yılmaz Dilek Oskay
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON 1:SEP S-047 Geç Miyosen Dönemden kalma bir fosil lokalitesi: Çorakyerler Ayla Sevim Erol Ayla Sevim Erol
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON 1:SEP S-069 Adana Merkez ve Sahil İlçelerinde Sivrisinek Faunası Tespiti Araştırması Davut Alptekin, Hakan Kavur Davut Alptekin
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON 1:SEP S-087 Türkiye Botanik Bahçeleri ve Gelecek Hedefleri Banu Gökçek, Fatih Yayla, Ebru Bozlar Fatih Yayla
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON 1:SEP S-091 Gaziantep’te Lale ile Başlayan Geofit Rüzgarı Banu Gökçek, Ebru Bozlar, Fatih Yayla, Ülker Ömür, Şeyda Yılmaz Banu Gökçek
15 Temmuz, 14.00-16.00 ,SALON1:SEP S-002 Resuloğlu (Uğurludağ/Çorum) Antik Kenti Kazılarında Çıkartılan İskeletlerde Haplogrupların ve Moleküler Markırların Belirlenmesi Begüm Sekmen, Sebahattin Yavuz, Seher Elif Mekik, Derya Atatürk Duyar, İzzet Duyar, Ercan Arıcan Begüm Sekmen
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-76 Nörodejeneratif Hastalıklarda SUMO Proteinlerinin Etki Mekanizmasının Araştırılması Beyza Aydın Beyza Aydın
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-77 Eksozomal CD9 ile CD81 Gen Ekspresyon Seviyelerinin ve Farklı Tümör Mikroçevrelerinde Bağışıklık Hücreleriyle Olan İlişkisinin Biyoinformatik Analizlerle Belirlenmesi Seyit Metin Köroğlu, Savaş İzzetoğlu Seyit Metin Köroğlu
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, İKB P-24 Paklitaksel ile Kombine Edilmiş Zeytin(Olea europaea) Embriyo Ekstraktının Kanser Hücre Soyları Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması Serpil Korkmaz, Ömer Faruk Yıldırım, Ahmet Çağrı Keçeci Serpil Korkmaz
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, İKB P-30 Üçlü Negatif Meme Kanseri (ÜNMK)’nde SFRP1, DSC2 ve DSG2 Genlerinin Metilasyon Paternlerinin Belirlenmesi ve Biyomarker Olarak Kullanılabilirliği Leyla Tutar, Işık Didem Karagöz Leyla Tutar
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-05 Farklı metallerin Fusarium oxysporium kültürlerinde pigment üretimi üzerine etkilerinin belirlenmesi Özge Türk, Yağmur Aydoğdu, Özlem Barış, Özlem Gülmez Özge Türk
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-06 Grafen ve türevlerinin HepG2 hücreleri üzerindeki en etkili sitotoksik etkisinin doz ve zamana bağlı değerlendirilmesi Zeynep Demir, Berkay Sungur, Edip Bayram, Aysun Özkan Zeynep Demir
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-07 Adıyaman ve Gümüşhane illerinden toplanan Vaccaria hispanica (mill.) Rauschert bitkilerinin tohum ekstraktları’nın akciğer kanseri hücrelerinin membranı üzerine etkileri Aysun Özkan, Zeynep Demir Aysun Özkan
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-10 Doğal transformasyon sırasında Bacillus subtilis'in DNA seçme önceliği Musa Tartik Musa Tartik
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-17 Bazı serin iklim tahıllarında genetik çeşitliliğin ISSR moleküler belirteçleri ile karakterizasyonu Funda Küyük, Sibel Kerem, Özlem Özbek Funda Küyük
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-18 Nano Alfa-Sepiyolitin A549 ve BEAS2B Hücreleri Üzerindeki In Vitro Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması Tolga Çavaş, Nilüfer Çinkılıç, Özgür Vatan, Çetin Akça, Huzeyfe Huriyet, Sibel Çetintaş, Sema Tunç, Erhan Ayas, Asiye Aslı Ağıl Nilüfer Çinkılıç
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-19 Omeprazolün MCF-7 hücrelerindeki sitotoksik etkilerinin MTT testi ile araştırılması Şeyma Sağır, Yusuf Tutar, Lütfi Tutar, Ezgi Nurdan Yenilmez Tunoğlu Şeyma Sağır
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-42 Yüksek stabilite sahibi G-Dörtlüsü DNA topolojileri’nin CRISPR/Cas9 genom düzenleme aracına karşı direncinin incelenmesi Yaren Arkan, Hüseyin Saygın Portakal, Osman Doluca, Yağmur Yeşilyurt Yaren Arkan
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-43 PSMD4 Geninden In Vitro Mutagenezle Angiosidin Eldesi ve Alt Klonlanması Mesut Acar, Feray Köçkar Mesut Acar
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-47 Hücre İskeletinde Rol Oynayan rlc1 Geninin pSGP572 Plazmidine Klonlanması Rukiyye Sakallı, Merve Yılmazer, Semian Karaer Uzuner Rukiyye Sakallı
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-50 Gül uçucu yağının Fusarium graminearum üzerindeki etkilerinin hücresel ve moleküler düzeyde incelenmesi Timur Hakan Barak, Esma Özsoy, Hüseyin Servi, Emre Yörük Esma Özsoy
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-51 Rutin hidrat’ın Fusarium graminearum patojeni üzerindeki etkilerinin farklı seviyelerde gösterimi Emre Yörük Emre Yörük
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MBG P-53 Farnesen uçucu yağının Fusarium culmorum ile mücadelede kullanıma dair bir araştırma Esma Özsoy Esma Özsoy
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-15 Expansin Gen Ailesinin Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Biyoinformatik Karakterizasyonu ve Abiyotik Stres ile İlişkisinin Araştırılması Merve Nur Çakmak, İlker Büyük Merve Nur Çakmak
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-38 Maymun Çiçeği Temel Kapsid Proteini D13L İnhibisyonunda Farmakofor Temelli Sanal İlaç Taraması Hüseyin Saygın Portakal Hüseyin Saygın Portakal
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-41 İdiyopatik pulmoner fibrozise yönelik moleküler belirteçlerin sistem biyolojisi yaklaşımları ile belirlenmesi Mecbure Nur Akça, Ceyda Kasavi Mecbure Nur Akça
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-45 Alsager22 Aptamerinin Östradiol ve Hedef-Dışı Hormonlarla Etkileşimlerinin Moleküler Dinamik ile Karşılaştırmalı Analizi ve In-silico Mutajenezi Yağmur Yeşilyurt, Yaren Arkan, Osman Doluca Yağmur Yeşilyurt
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,İKB P-20 Buğday tohumu aglütininin (WGA) tiroit kanser hücrelerinin tümörijenik ve malignant karakterlerine etkisi Ayça Turan, Suna Bektaş, Engin Kaptan Ayça Turan
13 Temmuz,8.30-10.30,Poster,MBG P-55 Farklı Eksozom İzolasyon Yöntemlerinin Eksozom Karakterizasyonu ve Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi Dilek Bahar Dilek Bahar
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,İKB P-54 Moleküler iyodun sitotoksik etkinliğinin A549 hücrelerinde araştırılması Zehra Tezgelen, Hilal Şeçkin, Tolga Çavaş, Nilüfer Çinkılıç, Özgür Vatan Zehra Tezgelen
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MBG P-12 pAnox1 ORF’lerinin Transkript Miktarlarının Belirlenmesi ve mRNA Stabilitesi Hatice Ayyıldız, Gamze Çubukcı, Kadriye İnan Bektaş, Ali Osman Beldüz, Halil İbrahim Güler Hatice Ayyıldız
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,İKB P-58 Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Sprengel Rizomlarının SKOV-3 Hücreleri Üzerindeki Antiproliferatif Etkinliğinin Belirlenmesi Zemheri Şaman, Sevil Yeniocak, Nurdan Saraç, Ergun Kaya Zemheri Şaman
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,İKB P-59 Pistacia vera L. meyve pembe kabuğunun MCF-7 meme kanseri üzerindeki sitotoksik aktivitesi İrem Demir, Zemheri Şaman, Nurdan Saraç, Ergun Kaya, Aysel Uğur Zemheri Şaman
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MBG P-60 Prostat kanseri hücre hatlarında ALX3 gen ekspresyonunun incelenmesi Tuğçe Cuya, Elif Uz Yıldırım Tuğçe Cuya
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-67 Seçilmiş TRAF3 protein varyantlarının üç boyutlu yapılarının hesapsal yöntemlerle belirlenmesi Seda Yüzeren Sağsoy, Cenk Selçuki Seda Yüzeren Sağsoy
13 Temmuz, 8.30-10.30, Poster P-68 Androjen bağımsız prostat kanseri hücerelerinde IL-6 (İnterlökin 6) sitokininin KLK4 gen ekspresyonuna olan etkisinin belirlenmesi Serhad Onat, Sümeyye Aydoğan Türkoğlu, Feray Köçkar Serhad Onat
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-56 Biberiye ekstraktı ile NaCl uygulamasının buğday fidelerindeki bazı fizyolojik etkileri Amed Yusuf, Muhittin Doğan, Şeyda Yılmaz, Ebru Bozlar Amed Yusuf
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-57 Halofitik Bitki Olan Schrenkiella parvula’nın Tm Teşvikli ER Stresine Fizyolojik Yanıtları Hatice Ekin, Rengin Özgür, Barış Uzilday Hatice Ekin
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,SEP P-61 Anoxybacillus geothermalis GSsed3T'nin, Anoxybaciilus rupiensis DSM 17127T'nin daha sonraki bir heterotipik eşanlamlısı olarak genom tabanlı yeniden sınıflandırılması Kadriye İnan Bektaş, Aleyna Nalçaoğlu, Halil İbrahim Güler, Sabriye Çanakçı, Ali Osman Beldüz Kadriye İnan Bektaş
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,Bİ P-62 Kriptik özellikli pANox1 plazmitinin transkript analizi Gamze Çubukçı, Hatice Ayyıldız, Kadriye İnan Bektaş, Ali Osman Beldüz, Halil İbrahim Güler Kadriye İnan Bektaş
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,SEP P-63 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi Canlı Bitki Koleksiyonu Ebru Bozlar, Banu Gökçek, Fatih Yayla, Şeyda Yılmaz Ebru Bozlar
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-71 Doğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Ceviz (Juglans regia) Bitkilerinin Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi Rabia Tatar, Taha Yasin Koç, Selin Doğan, Gökçe Karadayı Rabia Tatar
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,SEP P-72 Kuzgun Baraj Gölü (Erzurum) fitoplankton kompozisyonunun araştırılması Muhammet Furkan Topal, Yusuf Gülşahin, Zeliha Akyüz, Rabia Tatar, Mehmet Karadayı, Gökçe Karadayı, Özden Fakıoğlu, Medine Güllüce Mehmet Karadayı
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,EMS P-73 Biyoloji Okur-Yazarlığının Gelişimini Sağlamada Biyoloji Kazanımlarının Revize Edilmesi Ve Güncellenmesi Fatih Kılıçaslan Fatih Kılıçaslan
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-78 Kök Hücre ve Hayvan Modellemelerinin Birleşimi: Hastalık Araştırmalarında Yeni Perspektifler Buket Uçar Buket Uçar
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, GAB P-79 Brassica napus L. bitkisinde efektör tarafından uyarılan bağışıklığın GABA yolu üzerindeki etkisi Şerife Palabıyık, Tülay Öztürk, İrem Çetinkaya, Melike Bor Şerife Palabıyık
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, GAB P-26 Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde bazı bakülovirüslerin etkinlikleri Dönüş Gençer, Zeynep Bayramoğlu, Kevser Aygün, İsmail Demir Kevser Aygün
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-21 Hava polenleri üzerine yapışan atmosferik partiküllerin elementel kompozisyonunun SEM/EDX ile incelenmesi Zehra Sinem Yılmaz, Aylin Eşiz Dereboylu, Ulaş Uğuz Zehra Sinem Yılmaz
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-31 Farklı Arabidopsis thaliana ekotipleri ve ekstrem halofit Eutrema parvulum’un tuzluluğa karşı halotropizmik yanıtı Nil Demircan, Büşra Arat, Barış Uzilday, Rengin Özgür Uzilday Nil Demircan
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-33 İskemi sonrası verilen kannabidiol reperfüzyon ile uyarılan aritmilere karşı koruyucu etkilidir Ersöz Gonca, Salih Erdem Ersöz Gonca
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-36 Yağmur Semenderi Neurergus barani Öz, 1994 Gölyurt (Adıyaman/Gerger) Populasyonun Büyüklüğü Mehmet Zülfü Yıldız, Mahmut Aydoğdu, Fatma Üçeş Fatma Üçeş
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-37 Pistacia vera Tuba Tutuş Tuba Tutuş
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-44 Bitkilerde Nitrik Oksit (NO)’in Halotropizmik Yanıta Etkisinin Belirlenmesi Büşra Arat, Nil Demircan, Barış Uzilday, Rengin Özgür Uzilday Büşra Arat
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-46 Fakültatif C4-CAM fotosentetik metabolizmasına sahip Portulaca oleracea bitkisinin kuraklık stresi altında redoks sinyal yolaklarının araştırılması Selin Akbaş, Barış Uzilday, Rengin Özgür Uzilday, İsmail Türkan Selin Akbaş
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MF P-48 Arabidopsis thaliana’nın endoplazmik retikulum stresine verdiği yanıtta Sumo peptidlerinin rolü Buse Pınar, Berivan Özlem Gümüş, Rengin Özgür Uzilday, İsmail Türkan, Barış Uzilday Buse Pınar
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-01 Trabzon Hurmasının (Diospyros kaki L.) şifa özellikleri Natavan Bahşeliyeva Natavan Bahşeliyeva
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-02 İstiridye mantarının (Pleurotus ostreatus) yerli tohum üretimi ve atık kahve telvesi substratında yetiştirilmesi Gizem Çiftlik, Rasime Demirel Gizem Çiftlik
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-08 Bilecik Pazaryeri Bölgesindeki Humulus lupulus L. (Şerbetçiotu) ve Yetiştirildiği Topraklardaki Fusarium Cinsi Üyelerinin İncelenmesi Seda Öztaş, Rasime Demirel Seda Öztaş
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-11 Türkiye'den Lamiaceae familyasından Origanum, Thymus ve Tymbra cinslerine ait türlerin uçucu yağlarının GC-MS analizi Sibel Kerem, Dursun Ali Köse, Özlem Özbek Sibel Kerem
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-22 Origanum onites L. Özütünün ve Karvakrol’ ün Sentetik Formunun Patojen Mikroorganizmalar Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması Sohbet Ennur Kütük, Sibel Kerem, Özlem Özbek Sibel Kerem
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-23 Arabidopsis thaliana’da silika uygulamasının endoplazmik retikulum (ER) stresi üzerine etkisi Side Selin Su Yirmibeşoğlu, Rengin Özgür Uzilday, Barış Uzilday, İsmail Türkan Side Selin Su Yirmibeşoğlu
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-25 Türkiye'de yeni Spodoptera exigua nükleopolihedrovirüs (SeNPV) suşları: İzolasyon, tanımlama ve insektisidal etkinlik testleri Dönüş Gençer, Zeynep Bayramoğlu, Çetin Mutlu, İsmail Demir İsmail Demir
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-28 Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) 'ya karşı etkili yerel entomopatojen funguslar Ranya Çağla Dağar, Seda Biryol, İsmail Demir Ranya Çağla Dağar
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,GAB P-35 Badem, ceviz ve antep fıstığı yağlarının termal özellikleri Gülten Şekeroğlu, Dilek Büyükbeşe, Ahmet Kaya Dilek Büyükbeşe
14 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,SEP P-29 Modern insanlarda çene evrimi ve 20 yaş dişlerinin durumu: paleontolojik ve morfolojik incelemeler Özgür Eren Zariç, Ahmet Tekkaş, Gamze Yıldırım Özgür Eren Zariç
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, HF P-14 İnfertil erkeklerin seminal plazma sıvısı ve spermatozoasında Sisteinden Zengin Salgı Proteini 2 (CRISP2) ve Semenogelin 1 (SEMG1) ile mir-582-5p, mir-27a, mir-21 ve mir-216b ekspresyonunun araştırılması Gizem Aydınay, Celal Kaloğlu, Hasan Salkın, Rasim Hamutoğlu, Ertan Mahir Korkmaz, Mahir Budak, Zeynep Deniz Şahin İnan Gizem Aydınay
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, HF P-49 D vitamini eksikliğinin üreme sistemine etkilerinin sıçanlarda araştırılması Ayşe Latifoğlu, Zeynep Güneş Özünal, Yaprak Dönmez Çakıl, Mehmet Şerif Aydın, Necdet Altıner, Mustafa Erinç Sitar, Mehmet Cıncık Yaprak Dönmez Çakıl
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,BB P-27 Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus) Popülasyonunun Mevcut Risk Durumunun Belirlenmesinde ve Korunmasında Moleküler Markırların Kullanılması Ayşegül Coşkun Akpulat, Yasemin Öner Ayşegül Coşkun Akpulat
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,BB P-39 In Vitro Koşullarda Melissa officinalis Fidelerine Uygulanan Fe3O4 Nanopartikül Konsantrasyonlarının Bitki Gelişimi ve Fenolik Madde Birikimine Etkileri Ersan Bektaş, Hüseyin Şahin, Kaan Kaltalıoğlu, Kadriye İnan Bektaş, Halil İbrahim Güler, Nilhan Elif Uzun Ersan Bektaş
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,BB P-52 In Vitro CuO Nanopartikül Uygulamasının Melissa officinalis L.'de Büyüme ve Fenolik Profil Üzerindeki Etkileri Hüseyin Şahin, Ersan Bektaş, Kaan Kaltalıoğlu, Halil İbrahim Güler, Kadriye İnan Bektaş, Nilhan Elif Uzun Ersan Bektaş
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-03 Serbest yaşayan amiplerin hücresiz sıvılarının Pseudomonas üzerine etkisinin araştırılması Çise Kebabcı, Zuhal Zeybek Çise Kebabcı
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-04 Koruyucusuz Üretim İçin Tünel Pastörizasyon Sisteminin Maden Suyu Ürünlerinde Etkinliği Tuğba Şimşek, Ali İhsan Özdemir, Uğur Gökhan Parmaksızoğlu, Gaye Tanrıverdi, Rıdvan Furkan Bilyay Gaye Tanrıverdi
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-09 Adana İl Bölgesi Tarım Topraklarındaki Isıya Dirençli Aspergillus Üyelerinin ve Mikotoksin Üretme Yeteneklerinin İncelenmesi Yeşim Nur Al, Rasime Demirel Yeşim Nur Al
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-16 Kişisel Hijyen Alanlarında Hava ve Vitrifiye Ürün Yüzeylerindeki Mikrobiyal Kirliliğin İncelenmesi Özennur Şimşek, Rasime Demirel Özennur Şimşek
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-40 Penicillium griseofulvum E7P Metabolitlerinin Gümüş Nanopartiküller ile Sinerjistik Antibakteriyel Aktiviteleri Emine İrdem, Semra İlhan, Zerrin Cantürk Semra İlhan
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MBG P-13 Nöronlarda Kuantum Tünelleme ile Tedavi Tuğçe Ergün, Ahmet Kubilay Türken, Fahri Buğra Ergün Tuğçe Ergün
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,YH-DB P-32 Yozgat İli Kurbağa Faunası Onur Candan Onur Candan
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,YH-DB P-34 Göletlerde (Türkiye) Mikroplastik Kirliliği Hale Tatlı, Abdullah Altunışık, Kenan Gedik Hale Tatlı
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster P-64 Probiyotik ürünlerden izole edilen laktik asit bakterilerinin ultrasonikasyon sonrası antimikrobiyal etkinliğinin belirlenmesi Gamzenur Bolat, Pervin Rayaman, Erkan Rayaman, Özlem Bingöl Özakpınar Gamzenur Bolat
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster P-65 Tütün mozaik virüsünün bitki doku kültüründe çoğaltılması ve antiviral etkinlik testlerinin yapılması Gizem Beste Büyükçördük, Sevda Demir, Bekir Can Altındişoğulları, Fikrettin Şahin Gizem Beste Büyükçördük
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster P-66 Lactobacillus plantarum suşlarının ultrasonikasyon öncesi ve sonrası antimikrobiyal etkinliğinin spot on lawn yöntemi ile araştırılması Ecem Özduran, Pervin Rayaman, Özlem Bingöl Özakpınar Ecem Özduran
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-69 Antarktika Horseshoe Adası'ndan Örneklenen Bir Kriyokonitin Fungal Biyoçeşitliliğinin Metabarkodlama Yaklaşımıyla Araştırılması Mehmet Karadayı, Yusuf Gülşahin, Gökçe Karadayı, Sümeyra Gürkök, Şeyma Aksu, Medine Güllüce Yusuf Gülşahin
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-70 Titanyum oksit nanopartiküllerinin Symphoricarpos albus L. bitki özütü kullanılarak yeşil sentezi ve Allium testi ile biyogüvenliklerinin araştırılması Uğur Hanoğlu, Yusuf Gülşahin, Mehmet Karadayı Yusuf Gülşahin
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,MB P-74 Metilen mavisinin Fusarium tricinctum SF11 ile biyodekolorizasyonu Selin Doğan, Taha Yasin Koç, Yusuf Gülşahin, Mehmet Karadayı, Gökçe Karadayı, Medine Güllüce Mehmet Karadayı
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster P-75 Piyasadan Toplanan Süt Reçellerinde Hidroksimetilfurfural (HMF)'nin HPLC Yöntemi ile Analizi Senem Şanlı, Halil Ozan Saraç Senem Şanlı
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,YH-DB P-80 Syngnathiformes ordosuna ait türlerin yüzme ve hareket yeteneği üzerine bir ön çalışma Şule Gürkan, Ertan Taşkavak, Simge Bozkaya Simge Bozkaya
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,AB P-81 Eskişehir ve çevresinde adli entomolojide öneme sahip Calliphoridae ve Muscidae (Diptera) familyalarına ait bazı türlerin ergin, larva ve pupa morfolojileri Zeynep Çelik, Hakan Çalışkan Hakan Çalışkan
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster, MB P-82 Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Yeşil Hull Ekstraktının Probiyotik ve Probiyotik Olmayan Bakterileriler Üzerindeki Antimikrobiyal Aktivitesi Onur Öztürk, Büşra Kabak, Güven Özdemir Onur Öztürk
15 Temmuz, 8.30-10.30,Poster,HF P-83 Paklitaksel Uygulaması Sonrası Spermatojenik Hücrelerdeki Endoplazmik Retikulum Stres Proteinlerinin Analizi Senem Şanlı, Suna Karadeniz Saygılı, Meryem Cansu Şahin Senem Şanlı
15 Temmuz, 8.30-10.30, Poster,BK P-84 Sildenafilin Fare aortasında hidrojen sülfür sentezine etkisi Aybüke Bozkurt, Emine Nur Özbek, Günay Yetik Anacak Aybüke Bozkurt
15 Temmuz,8.30-10.30,Poster,BB P-70 Titanyum oksit nanopartiküllerinin Symphoricarpos albus L. bitki özütü kullanılarak yeşil sentezi ve Allium testi ile biyogüvenliklerinin araştırılması Uğur Hanoğlu, Yusuf Gülşahin, Mehmet Karadayı  Yusuf Gülşahin
15 Temmuz,8.30-10.30,Poster,BB P-74 Metilen mavisinin Fusarium tricinctum SF11 ile biyodekolorizasyonu Selin Doğan, Taha Yasin Koç, Yusuf Gülşahin, Mehmet Karadayı, Gökçe Karadayı, Medine Güllüce Mehmet Karadayı