Kongreye son -369 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri

 • Bildiriler sistem üzerinden online olarak gönderilecektir.
 • 25. UBİKON Kongresi bildiri slayt şablonunu indirmek için tıklayınız.
 • Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, gönderimi onaylandıktan sonra hakem değerlendirmesi için sisteme kaydedilmelidir. Lütfen bildirinizin sisteme kayıt edildiğinden ve gönderildiğinden emin olunuz.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır, aksi durumda bildirilere, bildiri özet kitabında yer verilmeyecektir.
 • Her katılımcı, en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir.
 • Bildiri gönderimi yapanlar aşağıdaki formları imzalayarak/imzalatarak PDF formatında kongre sekreteryasına göndermek zorundadırlar. Fotograf olarak gönderilen formlar kabul edilmeyecektir.

Sözlü ve Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özeti (bildiri başlığı hariç) 350 kelimeyi geçmemelidir. (Bildiri gönderiminde kaynakça gerekmemektedir).
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilmelidir.
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetleri yapısal formatta olmalı; “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve Sonuç” şeklinde olmalıdır.
 • En az 6 “Anahtar Kelime” belirtilmelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) en fazla 3 fotoğraf dosyası (JPEG ya da PNG) yüklenebilir, yüklenen fotoğraflar tablo ya da şekil olabilir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar hariçtir).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltma açık adın geçtiği ilk yerde parantez içinde belirtilmelidir.

Kabul Yazısı

 • Bildiri değerlendirme sürecinde Kongre Hakem Kurulu’nun gizli değerlendirme (blind review) ardından, kabul edilenlerin yazıları 15 Haziran 2023 tarihine kadar, bildiri sahibinin sistemde kayıtlı olan email adresine gönderilecektir.

Kongremizde sunulan bildiri özetleri e-kitap olarak yayınlanacak ayrıca sunulan bildiri sahiplerinin talep etmesi halinde aşağıdaki dergilerden birinde bildirilerinin tam hali dergi hakemlerinin değerlendirilmesinden sonra yayınlanabilecektir. Dergilerin adları ve başvuru linkleri aşağıda verilmiştir.

 1. Acta Biologica Turcica
 2. Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 3. Journal of Wildlife and Biodiversity