Kongreye son 39 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi
Bildiri Gönderim Son Tarihi: 9 Haziran 2023 23:59

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri

 • Bildiriler sistem üzerinden online olarak gönderilecektir.
 • 25. UBİKON Kongresi bildiri slayt şablonunu indirmek için tıklayınız.
 • Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, gönderimi onaylandıktan sonra hakem değerlendirmesi için sisteme kaydedilmelidir. Lütfen bildirinizin sisteme kayıt edildiğinden ve gönderildiğinden emin olunuz.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır, aksi durumda bildirilere, bildiri özet kitabında yer verilmeyecektir.
 • Her katılımcı, en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir.
 • Bildiri gönderimi yapanlar aşağıdaki formları imzalayarak/imzalatarak PDF formatında kongre sekreteryasına göndermek zorundadırlar. Fotograf olarak gönderilen formlar kabul edilmeyecektir.

Sözlü ve Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özeti (bildiri başlığı hariç) 350 kelimeyi geçmemelidir. (Bildiri gönderiminde kaynakça gerekmemektedir).
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilmelidir.
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetleri yapısal formatta olmalı; “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve Sonuç” şeklinde olmalıdır.
 • En az 6 “Anahtar Kelime” belirtilmelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) en fazla 3 fotoğraf dosyası (JPEG ya da PNG) yüklenebilir, yüklenen fotoğraflar tablo ya da şekil olabilir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar hariçtir).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltma açık adın geçtiği ilk yerde parantez içinde belirtilmelidir.

Kabul Yazısı

 • Bildiri değerlendirme sürecinde Kongre Hakem Kurulu’nun gizli değerlendirme (blind review) ardından, kabul edilenlerin yazıları 15 Haziran 2023 tarihine kadar, bildiri sahibinin sistemde kayıtlı olan email adresine gönderilecektir.

Kongremizde sunulan bildiri özetleri e-kitap olarak yayınlanacak ayrıca sunulan bildiri sahiplerinin talep etmesi halinde; Scopus, Web of Sciences, Zoological Records, Biological Abstracts ve Clarivate Master Journal List Emerging Sources Citation Index gibi yerlerde indekslenen Journal of Wildlife and Biodiversity dergisinde yayınlanacaktırKongremizde kabul edilen sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra Acta Biologica Turcica ve Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanacaktır.

Acta Biologica Turcica

E-ISSN: 2458-7893

*Prof. Dr. Dursun AVŞAR Anma Sayısı
Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG tarafından kurulmuş olan Acta Biologica Turcica (Türk Biyoloji Dergisi) Türkiye’de biyolojinin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını anma konusunda hassas davranmıştır. Bu bağlamda Deniz Bilimleri alanında ülkemize büyük katkılar yapmış olan ve 2022 yılında kaybettiğimiz değerli bilim insanı Prof. Dr. Dursun AVŞAR anısına Anma Sayısı yayınlanmasına karar verilmiştir. Derginin 2023 yılı 2. sayısı bu kapsamda ayrılmıştır. Türkiye denizleri ve balıkçılığı adına önemli çalışmalara imza atmış ve değerli bilim insanlarının yetişmesine büyük emeği geçmiş olan hocamızın anısını yaşatmak için katkılarınızı bekliyoruz.

Anma özel sayısı için su ürünleri ile ilgili her türlü çalışma kabul edilecektir. Gönderilen makaleler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Dursun AVŞAR hocamızın özgeçmişi için aşağıdaki linki tıklayınız.

For Indexing

http://olddrji.lbp.world/BrowseByYear.aspx?q=1950

http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Acta%20Biologica%20Turcica

https://www.iarcif.org/index.php/journal_information/show/533/ABT/2458-7893

https://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=subjects&publisherID=29&journalID=41720&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=