Kongreye son -369 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Davet

25. Ulusal Biyoloji Kongresi (25. UBİKON) 12-15 Temmuz 2023 tarihlerinde Türkiye Biyologlar Derneği (TBD) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından İYTE’nin İzmir’deki Gülbahçe kampüsünde düzenlenecektir.

Kongremizde Biyolojinin bütün alanlarına yer verilmiş olup, aşağıda yer alan alanlar için ana oturumlar düzenlenmiştir. Kongremizde her oturumda önemli konular uzman konuşmacılar tarafından sunulacaktır

 • Biyokimya
 • Histoloji – Embriyoloji
 • Moleküler Biyoloji Genetik–Biyoinformatik
 • Sistematik – Evrim – Paleobiyoloji
 • Gıda – Tarım – Aromatik Bitkiler
 • Biyoteknoloji – Biyogirişimcilik
 • Mikrobiyoloji
 • Adli Biyoloji
 • İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi
 • Morfoloji – Fizyoloji
 • Yaban Hayatı – Su Biyolojisi
 • Eğitim ve Mesleki Sorunlar

Bu kongremizde ilk olarak farklı bir yenilik yapıyor ve Yuvarlak Masa Toplantıları düzenliyoruz. Yuvarlak masa toplantıları mesleki bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımı şeklinde olacaktır. Belirlenen konularda uzman konuşmacı ve önceden kayıt yaptırmış olan katılımcılar 1 saat boyunca kendi aralarında konuyu tartışacak ve fikir alışverişinde bulunabileceklerdir.

Kongre öncesinde birçok önemli konuda kurslar düzenliyoruz. Her gün Sözlü bildiri oturumları düzenliyoruz, paralel salonlar açarak kongre kriterlerine uyan bütün bildirileri kabul edeceğiz. Ayrıca poster bildirileri ve sunumları da olacaktır. Bildiriler çevrimiçi sistem üzerinden toplanacak olup hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

Kongremizde sunulan bildiri özetleri e-kitap olarak yayınlanacaktır. Kongremizde sunulan bildiri özetleri e-kitap olarak konferans tutanaklarını i Scopus and Web of Sciences, Zoological Records and Biological Abstracts indekslenen Journal of Wildlife and Biodiversity yayınlanacaktır.

Kongre hakemli kongre olacağından, kabul edilen sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra Acta Biologica Turcica dergisinde yayınlanacaktır.

Bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Anne Frary – İhsan Soytemiz